Morseova abeceda - Čísla a znaky

 

. - - - -

. . - - -

. . . - -

. . . . -

. . . . .

- . . . .

- - . . .

- - - . .

- - - - .

- - - - -

. . . . . .

- - . . - -

- - . . -

. . - - . .

- . . . . -

- . . . -

. - . . - .

- - - . . .

- . - . - .

- . - - . -

- . . - .

- . - . -

- . - . - . .

. . . - .

. . . . . . .

. - - .

- . -

. - . . .

. . . - - - . . .

. . . - . -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

tečka

čárka

vykřičník

otazník

pomlčka

rovnítko

uvozovky

dvojtečka

středník

závorka

zlomková čára

pozor

pomaleji

rozumím

nerozumím

jsem připraven

čekej,vysílej

čekej

SOS

konec

 

 

TOP