Běhací hry

Australská stíhací jízda Druh hry Běhací
Místo konání Rovina
Délka hry 50 minut
Počet hráčů Čtyři na jeden čtverec
Pomůcky Provázky,šátky


Na rovné ploše vyznačíme čtverec o straně 4 - 6 metrů, do vrcholů umístíme např. kameny, nad středem každé strany natáhneme zhruba ve výši kolen provázek, který upevníme na dvou kolících. Do rohů čtverce se postaví čtyři hráči a jízda začíná. Hráči se v hlubokém předklonu třikrát otočí na místě, přeběhnou v určitém po vyznačené straně čtverce, přičemž musí podlézt napnutý provázek, třikrát se na místě otočí,... Dostihnou-li jezdce před sebou, vyřadí ho dotykem ze hry. Po předběžném upozornění je možné jednou během hry změnit směr jízdy.Běh o život Druh hry Běhací
Místo konání Rovina
Délka hry 10 minut
Počet hráčů Jednotlivci
Pomůcky Kolíky,jehla a nit


Vytvoříme trasu - start, cíl a mezi nimi tři mety (kolíky různé výšky). Závodník vyrazí, doběhne k první metě (po kolena), chytne se jí rukou a pětkrát ji dokola oběhne. Pak běží ke druhé, nižší a nakonec ke třetí a opět obíhá. Pak, patřičně zamotán, dopotácí se do cíle, kde má na důkaz své svěžesti navléknout nit do ouška jehly. Nejrychlejší vyhrává.Běh s dlouhou kládou Druh hry Běhací
Místo konání les
Délka hry 2x5 minut
Počet hráčů Dvojice
Pomůcky Kláda


V hustém lese je na zemi vyznačena trať mezi stromy. Hlídky po dvou hráčích mají za úkol tuto trať co nejrychleji urazit. Musí se přitom držet každý na jednom konci tenké klády (klacku) o délce alespoň 3.5 m.Běh s kolíkem Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 30 - 45 minut
Počet hráčů Skupiny
Pomůcky Kolíky a stopky


Družiny se připraví na čáru. Vedoucí řekne nějaký čas (5 sec až minutu). Úkolem hráče, který je zrovna na řadě, je donést kolík co nejdále, zapíchnout jej do země a vrátit se ve stanoveném limitu. Kolík se nesmí házet. Kdo přiběhne po limitu, tomu se nepočítají žádné body. Vítězí ta družina, která má kolík nejdále. V této hře se postupně vystřídají všichni členové družiny.Běh stonožek Druh hry Běhací
Místo konání Kdekoliv
Délka hry Krátká
Počet hráčů Oddíly
Pomůcky -


Stonožku vytvoříme tak, že stoje v zástupu chytneme levicí pravici předchozího prostrčenou mezi jeho nohama. 10 metrů před stonožkami je meta. Úkolem je (stále v zástupu, jako stonožka) oběhnout metu a co nejdříve se vrátit zpět.Místo běhu se může poskakovat po některé z noh či snožmo.Běhací závod družstev Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 30 minut
Počet hráčů Jednotlivci
Pomůcky Tužka a papír


Vedle sebe je několik stejně dlouhých tratí. V první běhá hráč sám. Na druhé trati běhají dva hráči, z nichž druhý sedí prvnímu na zádech. Na třetí mohou běhat tři hráči, přičemž dva krajní běží dopředu a drží za lokty prostředního, jenž běží zpátky. Na čtvrté... Hra trvá libovolně dlouho. Podle zvolené trati dostávají hráči body. Je na hráčích jak budou běhat, ale kdo má nejvíce bodů, vítězí.Blbárna Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 30 minut
Počet hráčů 2 skupiny
Pomůcky Kolík


Nenáročná a velice úspěšná hra. Hráči se rozdělí do dvou družstev a seřadí se za sebou. Před každým družstvem je ve vzdálenosti asi 10 - 15 metrů zatlučen do země kolík, který vyčnívá asi 25 - 30 cm. Na pokyn rozhodčího vybíhá z každého družstva jeden hráč, dobíhá ke kolíku, uchopí ho oběma rukama a co nejrychleji absolvuje 10 oběhů kolíku v předklonu. Po skončení desátého oběhu se narovná a vrací co nejrychleji zpátky. V okamžiku, kdy se dotkne dalšího hráče ve svém družstvu, jeho úloha skončila a zařazuje se na konec družstva. Vybíhá další hráč. Vítězí družstvo, které dříve absolvovalo běh i otáčení. Pokud se nám nechce zatloukat kolíky, lze hráče přimět k modifikované poloze. Hráč se předkloní s hlavou ke kolenům udělá sloní chobot (jednou rukou se chytí za nos, druhou provlékne) a rozhodčí jej desetkrát otočí. Výhodné je také potom něco sebrat a donést dalšímu hráči.Boj o jablko Druh hry Běhací
Místo konání Rovný prostor
Délka hry 10 minut
Počet hráčů Dvojice
Pomůcky Jablka


Soutěžní páry se postaví v sále na start stanovené soutěžní trasy. Stojí proti sobě a zakousnou se do jablka, které jim podal rozhodčí. Zakusuje se každý samozřejmě z jiné strany. Úkolem soutěžících párů je na pokyn co možná nejrychleji absolvovat stanovenou trasu (např. 2x přes sál, slalom mezi židlemi apod.), nesmí však upustit jablko a musí být do něj oba dva stále zakousnuti. Spadne-li jablko, je pár diskvalifikován. Odtrhne-li se chlapec od děvčete nebo děvče od chlapce, je jim to pouze 2x prominuto, odtrhnou-li se vícekrát, jsou také diskvalifikováni. Vítězí pár, který doběhl jako první nebo ten, který splnil největší část soutěžního úkolu.Boj o kameny Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 10 minut
Počet hráčů Jednotlivci
Pomůcky Kameny


10 až 20 m před řadou hráčů leží kamenů o jeden méně než hráčů. Hráči na znamení vyběhnou a snaží se obsadit jeden z kamenů tak, že na něj položí nohu. Na koho kámen nezbude, vypadá z další hry. Jeden kámen se odebere a hra se opakuje.Boj o totem Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 60 minut
Počet hráčů Dvě skupiny
Pomůcky Totem


Na louce je vyznačen kruh, kolem kterého se rozestaví obránci. Do středu kruhu položíme totem, nebo předmět, který jej nahrazuje. Ve vzdálenosti asi 20 metrů od totemu určíme metu, která bude sloužit k oživování lapených útočníků. Útočníků i obránců by měl být stejný počet. Obránci mohou vybíhat maximálně 2 metry od kruhové hranice do vnějšího prostoru, kde mohou dotykem zajímat útočníky. Každý útočník vyřazený dotykem obránce běží k metě, a zde vyčká tak dlouho, dokud nepřiběhne další vyřazený. Hra může být časově omezena, nebo může končit dotykem nebo odnesením totemu. Odnesení totemu je komplikováno nutností proniknout kruhem obránců i zpátky. Lze počítat také pouze dotyky totemu (dotyk totemu je 1 bod). Role útočníků a obránců je vhodné prostřídat.Černá a bílá hůlka Druh hry Běhací
Místo konání u křoví
Délka hry 15 minut
Počet hráčů Jednotlivci
Pomůcky Klacky s a bez kůry


Vedoucí drží v ruce dvě hůlky, černou a bílou.

Zeptá se okolních hráčů: "Černou nebo bílou ?"

"Bílou," zní odpověď.

"Vysoko nebo nízko?" ptá se vedoucí dál.

"Nízko," hráči na to.

Vedoucí tedy hodí bílou hůlku nízkým obloukem do křoví a všichni ji odběhnou hledat. Nálezce se snaží s hůlkou nepozorovaně dostat zpět k vedoucímu, který po celou dobu hry zůstává na místě. Pakliže se mu to podaří a dotkne se svou hůlkou té, co drží vedoucí, získal pro své družstvo jeden bod. Pakliže se mu hůlku pronést nepodaří a hůlky se zmocní nepřítel, hra končí a začíná se znovu.

Hraje se do 5 či 10 bodů.Člověk, kůň a rak Druh hry Běhací
Místo konání Kdekoliv
Délka hry Krátká
Počet hráčů Skupiny
Pomůcky -


Hráči stojí v zástupech rozpočítáni na první až třetí a 10 až 15 metrů před nimi je meta. Na dané znamení vyběhnou první, lidé, oběhnou metu, vrátí se zpět a odstartují koně, co chodí po čtyřech, kteří po návratu odstartují raky, jenž lezou po čtyřech a ještě pozadu. Pak jsou na řadě zase lidé. Vítězí to družstvo, jehož členové již běželi.

Je dobré následně role posunout, aby se každý vystřídal ve všech třech rolích.Dotkni se železa Druh hry Běhací
Místo konání Větší místnost
Délka hry 30 minut
Počet hráčů Jednotlivci
Pomůcky -


Hráči se rozsadí nebo rozestaví libovolným způsobem. Jeden z nich pak hru vede a všichni ostatní se musí řídit jeho pokyny. Když řekne třeba: "Dotkni se železa", každý z hráčů musí najít co nejrychleji železný předmět a dotknout se ho. Následují další povely, např. dotkni se mosazi, levé zdi, podlahy, dřeva, porcelánu atd. Kdo se nedotkne určeného předmětu dřív, než vedoucí hry třikrát tleskne nebo odpočítá (podle velikosti herního prostoru), dostává bod nebo naopak vypadává ze hry. Vítězí hráč, který zůstává poslední ve hře.Hon na vlky Druh hry Běhací
Místo konání Les
Délka hry 15 minut
Počet hráčů dvě skupiny
Pomůcky Šátky,čísla


Vlci mají na zádech 2-3 místné číslo, myslivci za pasem šátek. Vlci mají 5 min. náskok a musí občas vrčet. Myslivec musí zavolat číslo vlka, vlk chytit myslivcův šátekHon na zajíce Druh hry Běhací
Místo konání Kdekoliv
Délka hry Krátká
Počet hráčů dvě skupiny
Pomůcky -


Obdélníkové hřiště 28x5 metrů rozdělíme na 7 pásů, čímž vznikne 8 příček. Osm hráčů prvního družstva se rozestaví každý na jednu příčku, devátý se k někomu přidá. Druhé družstvo, zajíci, se připraví k jedné z kratších stran obdélníku.

Na dané znamení začnou zajíci přebíhat na druhou stranu hřiště a jejich odpůrci je při tom budou chytat. Osm hráčů se může pohybovat jen po svých příčkách, devátý se hýbe po libovolné příčce a i po okraji hřiště. Za přeběh bez chycení získává zajíc bod, vrací se kolem obdélníku na výchozí stanoviště a může znovu běžet. Úlohy se pak vymění a nakonec se spočítají body. Kdo má nejvíce, vyhrál.Chaplinova štafeta Druh hry Běhací
Místo konání Rovina
Délka hry 45 minut
Počet hráčů Jednotlivci
Pomůcky Míček,kniha,hůlka


Hraje se buď venku, nebo ve větší místnosti. Trať je dlouhá asi dvacet metrů, na jejím konci odevzdá hráč všechny své pomůcky dalšímu. Míč se stiskne mezi koleny, na hlavu si položí knihu (postačí i polštářek) a hůlkou nebo rákoskou si točí po způsobu Charlie Chaplina. Jestliže mu míč vypadne nebo kniha spadne z hlavy, musí jej soutěžící zvednout, dát do požadované polohy a teprve pak pokračovat v pohybu.Kachní pochod Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 5 minut
Počet hráčů Oddíly
Pomůcky -


Družstva si sednou do dřepu. Zadní chytí vždy předního hráče okolo pasu a na dané znamení spěchají opět přes různé překážky k cíli. Kdo upadne nebo si sedne, odstupuje ze hry. Vítězí družstvo s lepším časem a větším počtem zbylých hráčů.Kde je mé číslo ? Druh hry Běhací
Místo konání Les
Délka hry 30-45 minut
Počet hráčů 2 skupiny
Pomůcky -


Hráče ve dvou skupinách hlasitě rozpočítáme. Ti pak odejdou na svá stanoviště. Úkolem je najít sobě odpovídající číslo ve druhé skupině a tím vyřadit protivníka ze hry. Zároveň je však nutné upozorňovat hráče ze své družinky na blížící se protivníky.Krejčí Druh hry Běhací
Místo konání Les
Délka hry 20 minut
Počet hráčů Skupiny
Pomůcky Jehly,nitě,knoflíky,látka


Hráči se rozdělí do stejně početných družstev. První z každého družstva běží k cíli, tam dostane jehlu, nit, knoflík a kousek látky. Soutěžící vezme látku, přišije knoflík a běží zpátky. Druhý běží k cíli, dostane opět knoflík, jehlu a nit, přišije knoflík atd. Družstvo, které přišije knoflíky lépe a rychleji, vítězí. Kvalitu přišití knoflíků je třeba ověřit zavěšením závaží.Lístečky na louce Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 30-60 minut
Počet hráčů Skupiny
Pomůcky Lístečky s čísly


Na louce jsou náhodně rozmístěny lístečky s čísly od 1 do 100. Družiny mají za úkol donést vedoucímu lístečky, jejichž součet dává číslo, které vedoucí vyhlásil. Bod dostává pouze ta družina, která přinese správně součet první. Ostatní pak musí lístečky vrátit na louku. Ohlásí-li některá družina, že požadované číslo nelze získat, a je-li to pravda, získává 2 body. Avšak není-li to pravda a některá jiná družina toto číslo získá, dostává 2 body tato družina a první družině se 2 body strhnou.Lov na antilopy Druh hry Běhací
Místo konání Les
Délka hry 15 minut
Počet hráčů 2 skupiny
Pomůcky -


Tygři loví antilopy, která vyšly 5 minut před tygry. Obklíčí-li mlčky 3 tygři antilopu, je chycena. Vykřikne-li přitom některý z tygrů, může se antilopa spasit útěkem. Chycenou antilopu dovede tygr na shromaždiště. Tygři vyhrávají, když je chycena více jak 1/2 antilop.Na kouzelníka Druh hry Běhací
Místo konání Kdekoliv
Délka hry Krátká
Počet hráčů Oddíl + 1
Pomůcky -


Uprostřed hřiště 10x20 metrů stojí kouzelník a má kouzelnickou hůlku. Když ji zvedne nad hlavu, musí všichni přiběhnout k němu a napodobovat jeho pohyby. Jakmile ale hodí kouzelník hůlku na zem, všichni se rozprchnou, protože je honí. Koho chytí, stává se kouzelníkem.Na ponocného Druh hry Běhací
Místo konání Kdekoliv
Délka hry Krátká
Počet hráčů Oddíl + 1
Pomůcky -


Skupina hráčů si stoupne do kruhu a označí si tam své místo. Zbylý hráč, ponocný, pak vezme někoho za ruku, další se k nim postupně připojují, čímž vznikne řetěz s ponocným v čele. Když ponocný zavolá "domů", všichni utíkají na nejbližší značku. Na koho značka nezbude, stává se ponocným.Na vlak Druh hry Běhací
Místo konání Kdekoliv
Délka hry Krátká
Počet hráčů Oddíly
Pomůcky -


Družstva stojí v zástupech před metou ve vzdálenosti 10 metrů. Na dané znamení vyběhnou první, oběhnou metu a vrátí se zpět, kde se k nim připojí další, oba znovu oběhnou metu a připojí se k nim třetí,... Hráči se drží za ramena. Vítězí družstvo, ve kterém i poslední člen oběhl metu.Nosiči Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 50 minut
Počet hráčů Oddíly
Pomůcky 3 knihy a míče na oddíl


Hráči se rozdělí do několika družstev o stejném počtu členů. Družstva se seřadí do zástupů. První z družstva stojí na startovní čáře, má na hlavě tři knihy a v ruce drží míč. Na druhém konci místnosti, proti každému družstvu je nakreslen malý kruh, ve kterém leží druhý míč. Po pokynu první hráči vyjdou ke svému kruhu a vymění míč. Vrátí se na startovní čáru, předají knihy a míč dalšímu v družstvu. Skupina, která první absolvuje výměny míčů, vyhrává. Jestliže někomu spadnou knihy, přidrží-li si je rukou, nebo jestliže neumístí míč správně do kruhu, musí se vrátit na startovní čáru a začít znovu.Nosiči brambor Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 20 minut
Počet hráčů Oddíly
Pomůcky Podnosy,lžíce,brambory


Na každý podnos dáme po pěti bramborech. První z dvou družstev vezmou podnos s bramborami a běží s ním k určenému místu, kde brambory vysypou, vracejí se zpět ke svému družstvu, odevzdávají podnos dalšímu, ten s podnosem běží k místu s bramborami, nabere polévkovou lžící brambory na podnos, běží s podnosem a bramborami zpět ke svému družstvu, předá podnos dalšímu, který na určeném místě brambory vysype atd. Hodnotí se dosažený čas.Nošení kamarádů Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 10 minut
Počet hráčů minimálně 4
Pomůcky destička a kulatý předmět


Je určena trať, kterou musí hráč ujít (asi 10 m) tak, že má na sobě navěšeny kamarády. Kdo jich unese bez spadnutí nejvíce, vyhrává.Obránci a útočníci Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 50 minut
Počet hráčů 2 oddíly
Pomůcky -


Vybereme v terénu pás o rozměrech asi 100x50 metrů. Hráči se rozdělí na obránce a útočníky. Družstvo útočníků se rozestaví na kratší straně vymezeného prostoru. Družstvo obránců je rozptýleno uvnitř prostoru. Po zahájení hry vyběhnou útočníci ze svého stanoviště. Jejich úkolem je proběhnout během stanovené doby (dvou až tří minut) vymezeným prostorem a dostat se na opačný konec. Obránci se jim v tom snaží zabránit. Chytají probíhající útočníky a snaží se je držet tak dlouho, pokud neuplyne stanovená doba.

Obě družstva, obránci i útočníci, se mohou při boji sdružovat. Na znamení, které hru ukončí, zůstanou všichni stát na svých místech. Útočníci dostávají jeden bod za každého člena, jenž splnil úkol a stojí na konci hřiště. Body se sčítají vždy po třech nebo pěti přebězích a pak si družstva vymění úlohy. Zvítězí družstvo, které získá větší počet bodů.Opička v kleci Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 10 minut
Počet hráčů 8-11
Pomůcky -


Hráči utvoří kruh čelem dovnitř s rozestupy na rozpažení. Uvnitř kruhu je opička a provádí tam pitvornosti, které po ní všichni opakují. Ve vhodný okamžik vyběhne opička ven z kruhu a běží k metě vzdálené asi 10 a zpět do kruhu. Dva hráči, mezi nimiž proběhla, se ji snaží chytit před metou a nebo při návratu od ní (v tomto případě se musí mety taká dotknout). Chytnou-li opici, musí zůstat v kruhu, uteče-li jim, jde na její místo ten, který přiběhl z nezdárné výpravy později (opička mu zabrala místo).Podlézání a přelézání provázku Druh hry Běhací
Místo konání Les
Délka hry 15 minut
Počet hráčů 2 oddíly
Pomůcky Lano


Mezi několik stromů se napne provázek, asi tak do 40 cm nad zem. Úkolem členů družiny je proběhnout trať mezi stromy tak, že jednou provázek přelezou a jednou podlezou. Hráči startují po sobě (štafetově). Vyhrává družina, která zvládne celou trať nejrychleji.Prodej roh ! Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 10 minut
Počet hráčů oddíl + 1
Pomůcky Lano


Naklaďte na zem kameny, které budou představovat rohy stavení (půdorys stavení může být třeba i desetiúhelník). Hráči se rozestaví k jednotlivým "rohům". Ten, na nějž žádný roh nezbyl přistoupí k některému z nich a řekne: "Prodej roh !" "Neprodám, darem dám !" zní tradiční odpověď. A sotva to dořekne vyběhne vyzývaný vlevo a vyzyvatel vpravo. Kdo dřív přiběhne zpět k rohu, ten se stane jeho pánem. Poražený jde kupovat roh jinam.Rozcvička s čepičkami Druh hry Běhací
Místo konání V prostoru
Délka hry 15 minut
Počet hráčů 15-30
Pomůcky Čepičky


Hráči se rozdělí na dvě družstva, rozestaví se na dlouhé úzké cestě. Cílem družstva je doběhnout na cizí konec dřív než soupeři. Každý má na hlavě vratkou čepičku, kterou si nesmí přidržovat. Soupeři se mu ji snaží shodit. Pokud úspěšně, musí ji zvednout, vrátit se na svůj konec a může opět útočit. Až někdo prokličkuje s čepičkou k soupeři, vyhrává družstvo.Rozcvička spojená s řešením příkladů Druh hry Běhací
Místo konání Členitý terén
Délka hry 30 minut
Počet hráčů 4x5 a více
Pomůcky -


Vytyčí se trasa, která se poběží, zadá se lehký příklad a z každého družstva vyběhne člověk tam a zpět. Kdo doběhne dřív, může (a musí ihned) říct řešení příkladu. Je-li to dobře, dostává bod, jinak má stejnou šanci soupeř.Seber kamínek Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 30 minut
Počet hráčů Dva oddíly
Pomůcky Kamínky


Vyhledáme vhodný pařez, raději vyšší, o průměru 10 - 15 cm. Ve vzdálenosti 20 kroků od pařezu vyznačíme dvě startovní čáry. Hráči se rozdělí na dvě stejně početná družstva, v každém družstvu se rozpočítají a postaví se v zástupu na start. Vedoucí položí doprostřed pařezu kamínek a vyvolá některé z čísel, jimiž jsou hráči označení. Na tuto výzvu vyběhnou z družstva vyvolaná čísla. Každý z nich běží k pařezu a snaží se sebrat kamínek dříve, než to učiní jeho protivník. Nezávisle na tom, kdo kamínek sebere, oba hráči se ihned obrátí a aniž by oběhli pařez, snaží se co nejdříve zaujmout místo ve svém družstvu. Hráč, který sebere kamínek, získává svému družstvu 2 body. Jeden bod získá družstvo, jehož hráč se dříve vrátí na své místo. Před začátkem soutěže upozorní vedoucí hráče na to, že všichni musí běhat tak, aby pařez byl neustále po jejich pravé straně, poruší-li některý z hráčů toto pravidlo, dostane jeho družstvo tři trestné body.

Hru kontroluje rozhodčí a dva pomocníci, kteří stojí u družstev. V okamžiku, kdy hráč po dokončení běhu zaujme své místo v zástupu, oznámí pomocník hlasitě: Hotovo! Vedoucí vyvolává dvojice na přeskáčku a pokaždé položí na pařez nový kamínek. Ve hře musí absolvovat běh všechny dvojice. Je-li málo hráčů, může vedoucí některá čísla vyvolat dvakrát. Vítězí to družstvo, které získá největší počet bodů.Siamská dvojčata Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 30 minut
Počet hráčů Oddíly
Pomůcky -


Každý závodník z družstva uchopí hráče stojícího před ním za zdviženou pravou nohu a položí mu levou ruku na rameno. Na povel družstvo vyběhne. Během cesty k cíli se nesmí družstvo nijak uvolnit. Zpátky mohou běžet stejným způsobem nebo volně, popřípadě v nějaké jiné kombinaci. Družstvo, které je na výchozí čáře dříve, vyhrává. Pokud se družstvo průběhu běhu k cíli (metě) rozdělí, musí se libovolně vrátit na start a začít znovu. Čas mezitím stále běží. Pro vítězství je vhodné, pokud první z každého družstva dává povel ke skákání. Družstvo se pohybuje rychleji velkými skoky vpřed.Skokanská škola Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 20 minut
Počet hráčů Jednotlivci
Pomůcky 10 prutů,ploché kameny


Na louce vyznačte hřiště, na hřiště naklaďte 10 metrových prutů, jeden od druhého 50 cm. Půl metru před tuto řadu a půl metru za ni položte plochý kámen.

- Každý hráč skáče mezi pruty slalomovou stopou po jedné (pak i po druhé) noze ke druhému kameni a zpět. Nohy se nesmí střídat.

- Hráč skáče po jedné noze přes pruty (na každý prut se musí stoupnout právě jednou).

- Skáče se tam i zpět po jedné noze, ale bokem k prutům (chodidla jsou rovnoběžná s ležícími pruty).

- Skáče se tam i zpět bokem k prutům, ale snožmo.

- Hráči skáčí tam a zpět snožmo, avšak pozpátku.

- Skákání snožmo přes dva pruty (odraz z kamene, dopad mezi první a druhý prut, ...)Skoky po kamenech Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 10 minut
Počet hráčů Jednotlivci
Pomůcky Ploché kameny


Rozestavte po louce 20 - 30 větších kamenů. Nechejte mezi nimi takové mezery, aby hráči mohli skákat z kamenu na kámen, ale aby při některých skocích museli napnout všechny síly. Hodnotí se, kdo přeskáče okruh s nejmenším počtem šlápnutí do trávy ?Sloní chůze Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 2 minuty na hráče
Počet hráčů Jednotlivci
Pomůcky -


Hráč se postaví na startovní čáru a na pokyn vyběhne ke kruhu nakreslenému na zemi a vzdálenému asi 15 m. Tam vytvoří chobot (chytne se jednou rukou za nos a druhou ruku prostrčí vzniklým otvorem) a musí se pětkrát otočit na místě tak, aby chobot směřoval k zemi a on opisoval kružnici na zemi. Pak se snaží co nejrychleji doběhnout zpět do cíle.Spící obr Druh hry Běhací
Místo konání Kdekoliv
Délka hry Krátká
Počet hráčů Skupina + 1
Pomůcky -


Na hřišti o velikosti 20x10 m vyznačíme uprostřed jedné kratší strany doupě obra a na protilehlé straně sídlo trpaslíků. Trpaslíci vycházejí z doupěte a dráždí obra. Na znamení "obr vstává", obr vyskočí a začne pronásledovat trpaslíky, kteří se před ním snaží ukrýt do domečku. Chycený trpaslík se stává pomocníkem obra. Poslední trpaslík, vyhrál a stává se při další hře obrem.Strhovaná do kruhu Druh hry Běhací
Místo konání Kdekoliv
Délka hry 10-15 minut
Počet hráčů 8-11
Pomůcky -


Na zemi je nakreslen kruh. Vně něj utvořili kruh hráči čelem dovnitř. Hráči se otáčí a každý se snaží strhnout své okolí tak, aby šláplo do kruhu. Když se mu to podaří, ten, kdo šlápl, vypadá.Mohou hrát i dvě družstva, v kruhu rozpočítaná AB AB. Za přešlápnutí soupeře dostává potom bod celé družstvo.Stříhací bitva Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 10-15 minut
Počet hráčů 2 oddíly
Pomůcky -


Dvě skupinky jsou od sebe vzdáleny 50m, 2m před každým družstvem je hranice. Obě mužstva vyšlou po jednom hráči. Až se střetnou, hrají kámen, nůžky, papír. Poražený odstoupí, vítěz postupuje dál a proti němu je vyslán další hráč a opět se stříhá... Hra končí v momentě, kdy se vystřídají všichni hráči nebo až někdo překročí hranici 2m před družstvem.Štafeta Druh hry Běhací
Místo konání Rovina
Délka hry 30 minut
Počet hráčů Oddíly
Pomůcky Kamen,kotlík a pod.


Družstva stojí v zástupu za sebou. Každé družstvo má vymezenou dráhu stejné délky. Na jejím konci se musí hráč dotknout např. stromu, kotlíku, oběhnout kámen atd. Na dané znamení vyrazí první hráči v družstvech a běží co nejrychleji k první metě a zpět. Další hráč v družstvu může vyběhnout až poté, když se ho vracející hráč dotknul. Hráč, který splnil úkol, se zařadí na konec družstva. Vítězí družstvo, které se nejrychleji vystřídalo a jehož hráči jsou všichni v zástupu. Hru je možné obměňovat tak, že hráči buď nesou kotlík, který si předávají, nebo plní uložené úkoly.Štafeta ve čtverci Druh hry Běhací
Místo konání Kdekoliv
Délka hry Krátká
Počet hráčů 4 skupiny
Pomůcky Míč


Na vnějších stranách čtverce 10x10 metrů nastoupí poblíže rohů družstva, v nichž vždy poslední mají míč nebo štafetový kolík. Ti na dané znamení běží kolem čtverce a tam předají štafetu předposledním a zařadí se před družstvo. Nejrychleji vystřídané družstvo vítězí.Vychytávaná Druh hry Běhací
Místo konání Kdekoliv
Délka hry Krátká
Počet hráčů 2 skupiny
Pomůcky -


Pole 30x15 metrů rozdělíme na dva čtverce, uvnitř nichž je vždy jedno družstvo. Na dané znamení začnou vybíhat hráči přebíhat pole soupeře do zázemí a při tom chytat soupeře na vlastním území. Kdo nechycený doběhne do zázemí, získává bod, okolo se vrátí do území a pokus opakuje. Ten, kdo byl chycen, už dál nehraje. Vítězí to družstvo, které získá nejvíce bodů.Vylučovací běh Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 10 minut
Počet hráčů 2 skupiny
Pomůcky Tenisáky


Na zemi leží řada tenisáků s 30 m odstupem. Hráčů je o jednoho více než míčů. Na dané znamení vyběhnou po ose řady a snaží se obsadit tenisáky. Ten, na koho již nezbude, vypadá a počet tenisáků se zmenšuje o jeden. Vyhrává ten, kdo zůstane jako poslední.Výměnný běh Druh hry Běhací
Místo konání Kdekoliv
Délka hry Krátká
Počet hráčů Oddíl = 12
Pomůcky Míček


Hráči se rozestaví po obvodu obdélníku, jen jednu delší stranu nechají volnou. Poslední v řadě má míč, který na znamení hází po oné volné straně prvnímu a ihned k prvnímu přebíhá v opačném směru (po obvodu obdélníku). První už mezitím chytil míč a všichni se posunuli, takže si poslední může stoupnout na místo prvního, ale to už dostává přihrávku od posledního, co byl dříve předposlední...Hrají-li dvě družstva, soutěží se o to, které z nich se dostane do původního tvaru nejrychleji.Vysoký most Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 10 minut
Počet hráčů Trojice
Pomůcky -


Tři hráči utvoří most tak, že se postaví za sebe, prostřední si dá ruce na ramena předního a zadní zvedne nohy prostředního a dá si je na ramena. V této sestavě je nutné uběhnout asi 10m. Je dobré střídat tak, aby se všichni tři vystřídali ve všech složkách mostu.Vyvolávaná v kruzích Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 10 minut
Počet hráčů 2 oddíly
Pomůcky -


Každé ze dvou družstev vytvoří dva soustředné kruhy a za sebou stojící dvojice se očíslují. Vyvolá se číslo, zadní v obou kruzích tohoto čísla nasednou na ty před nimi a v daném směru obíhají kruhy. Která dvojice se vrátí na své místo dříve, vyhrála a získala pro své družstvo bod. Při návratu si zadní s předním vymění pozice.Vyzývaná Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 20 minut
Počet hráčů 2 oddíly
Pomůcky Věci


Dvě řady družstev stojí 10-15m od sebe čelem k sobě. Každý hráč má před sebou cosi. Družstva se střídají ve vysílání hráčů k protivníkovi. Vyslanec jde, vybere si nějakou věc, vezme ji a utíká zpět. Okradený ho chce chytit. Dotkne-li se vyslanec svého kapitána dříve, než ho chytí, získal okradeného pro své družstvo.Zajíci a psi Druh hry Běhací
Místo konání Les
Délka hry 15 minut
Počet hráčů 2 oddíly
Pomůcky Šátky


Zajíci mají na ramenou šátky. O 5 min později vyjdou psi honit zajíce. Zajíc je chycen, když ho chytnou dva psi současně, proto psi postupují ve dvojicích.Zajímaná Druh hry Běhací
Místo konání Kdekoliv
Délka hry Krátká
Počet hráčů 2 oddíly
Pomůcky -


Dvě řady družstev proti sobě pochodují. Až se pískne, tak se první družstvo otočí a snaží se utéct. Druhé je pronásleduje a zajímá. Zajatci se spočítají, vrátí do svého družstva. Pak se hra opakuje s opačnými úlohami.Družstva mohou sedět u startovní čáry. Vyvolá se, kdo bude honit. Ti druzí se pak snaží utéct za hranici.Závod beznohých kurýrů Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 10 minut
Počet hráčů Skupiny
Pomůcky Zpráva


Družstvo rovnoměrně rozestaví své členy mezi dvěma body. Kurýr si vezme zprávu a nasedne jednomu členu na ramena. Ten ho přenese a předá dalšímu. Vítězí to družstvo, které bude mít svého kurýra nejrychleji v cíli. Při přesedání se nesmí dotknout země.Závod kolem kruhu Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 10 minut
Počet hráčů Jednotlivci
Pomůcky -


Hráči utvoří kruh čelem dovnitř. Jeden kruh obchází. Pak někoho plácne a snaží se oběhnout kruh a zařadit se na volné místo dříve než on. Kdo po tomto závodu zbude, obchází kruh.Hráči mohou místo běhu též skákat předem určenými skoky.Zpátečník Druh hry Běhací
Místo konání Louka
Délka hry 30 minut
Počet hráčů Trojice
Pomůcky -


Jedná se o závod trojic. Prostřední hráč je obrácen zády k metě, oba boční hráči stojí k metě čelem. Všichni se pevně zavěsí v loktech a běží. Vítězí trojice, která dosáhne nejlepší čas. Pozor, běžet musí všichni tři, nelze si pomáhat nesením prostředního.

TOP