Deskové a karetní hry

Alager

Kdysi velmi oblíbená karetní hra, původem z Francie. Každý z hráčů obdrží 3 karty a poslední 3 se rozloží otevřeně do prostřed stolu. Zbytek tvoří zakrytý talón, z něhož si hráči střídavě odebírají po jednom svrchním listu, vyjma případu, kdy mohou měnit jednu nebo všechny tři vyložené karty za karty z ruky. Cílem je vylepšení bodových hodnot svých karet. Počítají se jen karty jedné barvy a to od dvojky do desítky podle hodnoty, každá figura deset a eso jedenáct. Nikdo není nucen měnit a k pokračování hry se dává sousedovi pokyn slovem dále. Projde-li bez výměny celé kolo, nahradí se všechny tři vyložené karty znovu z talónu a zastrčí se dospod. Hráč, který je spokojen s docílenými hodnotami, ohlásí dost, ostatní hráči mohou ještě jednou měnit, načež dojde k zúčtování bodů. Hráč s nejmenším počtem bodů obdrží trestný bod. Dosažením předem určeného počtu bodů hráč vypadá ze hry. Hraje se pak dohrou poslední dvojice hráčů.

Výjimku v počítání tvoří kombinace stejnobarevné dámy, krále a esa s hodnotou 31, zvaná ALAGER, která se ihned hlásí a je odměněna odpisem jednoho bodu. Ostatní už nemohou měnit a hráč s nejmenším počtem hodnot prohrává bod.

Diplomacie

Mapa světa je rozdělená na státy. Každý hráč vlastní jednu velmoc. Na různých teritoriích má vojenské jednotky. Hra probíhá po kolech. Každé kolo má 3 etapy: napsání pokynů pro tahy jednotek, řešení kolizí a debata mezi hráči o strategii.

Úkoly jsou hráčům na začátku tajně určeny (zabrat nějaký kontinent, zničit někoho jiného...). Hra končí v okamžiku, kdy někdo splní svůj úkol. Hráči se nesmí izolovat, jinak by je ostatní zničili. Musejí se vzájemně domluvit, kdo na koho.

Investice

Hráči jsou kapitalisté vlastnící továrny na stroje, suroviny, jídlo, energii; tyto suroviny a peníze. Každé kolo se dělí na jaro (nákup a prodej továren a surovin), léto (výrobu v továrnách) a zimu (volný obchod, stanovení nových cen podle zájmu trhu).

Úkolem hráčů je vymyslet optimální strategii, sdružit se do skupinek a vyznat se ve strašném chaosu. Obvykle jsou 4 stoly se 4 odvětvími průmyslu. Je nutno vyrobit hrozně moc papírků (peníze, suroviny, továrny). Továrny mají omezenou životnost, jsou přesně daný výrobní vzorce. Nákup a prodej od státu jsou nevýhodné v poměru 2:1. Jeden člověk je šéf určuje ceny, prognózy do budoucna (všechno na tabuli). Je možné podplácet organizátory.

Kytičky

Na čtverečkovaném či šestiúhelníkovém papíře jsou vyznačeny půdní oblasti a vzduch. Každý hráč staví nějakou kytičku. Hráči se střídají po tazích. V každém tahu se vypočítá, kolik minerálů a celulózy kytička získá ze svých kořenů a lístků. Z nich si pak může hráč přistavět další kořeny (pouze na půdě), lístky, cestičky (maximálně 3 políčka daleko), zásobníky (na přebytečný materiál), různé zbraně na jedno nebo více použití, bomby, slizomet, slizolamy, ...

Pravidla jsou velice variabilní a je možno je vymyslet vždy znovu. Hra se rozvíjí exponenciálně do doby, než se začne bojovat. Pak začne trvat strašně dlouho kvůli tahanicím mezi soupeři. Je nutno navrhnou ceny tak, že na zbraně je potřeba hodně minerálů, které se získávají v kořenech, které mohou růst pouze v půdě, takže probíhá boj o půdu.

Lodě na grafu

Je nakreslen graf. Vrcholy jsou zde ostrůvky, hrany povolené trasy. Na každém ostrůvku je číslo určující počet ropy, které tam nalezneme a na hraně počet ropy, kterou tam spálíme při převozu.

Úkolem hráčů je dojet s počátečním množstvím ropy na druhý konec herního plánu. Čeká se na všechny, bere se celkové pořadí. V každém tahu nejprve každý napíše, kterým směrem vypluje a pak se zjišťují kolize. Při kolizi mají hráči 1-3 minuty na to, aby se dohodli, jinak nikdo nevypluje nikam. Startovní pozice je rovněž určována dohodou (každý napíše, kde chce startovat a pak se řeší kolize). Je nutno dát pozor, aby měl hráč dostatek ropy na plavbu, jinak navždy zůstane na jednom místě. Jeden ostrůvek a kanál smí v daném časem použít pouze 1 hráč. Ropa vyčerpaná 1 hráčem už pro další návštěvníku na ostrůvku nebude.

Rybaření

Je nakreslen čtverečkový papír s mapou moře. Každé družstvo si může nakoupit několik flotil a s nimi jet lovit někam ryby. Ryby se samozřejmě vyčerpávají a je nutné zvolit vhodnou strategii, aby se dohodli soupeři. Všechny lovy a nákupy se evidují na papíře. Přesnější pravidla neznám, ale ono to stejně bohužel vede na to, že vítězí ten, kdo pochopí, že musí vytěžit co nejdříve co nejvíc ryb.

Státy

Skupinky hráčů vytvoří několik států. Každý stát je charakterizován počtem peněz, ropy, odkladů na ropu, vysokých škol, útočných divizí, obranných divizí a pakty s ostatními, resp. mobilizací vůči někomu. Přesná pravidla je nutno přiložit.

Počet kol je neznámý, ví se jen přibližně, 5 kol před koncem se to ale ohlásí. Úkolem je nasbírat co nejvíce peněz. V každém kole provede svůj tah postupně každý stát (začínající stát se kolo od kola posunuje). Jednotlivými tahy může vydělávat peníze, zbrojit, těžit ropu, vyhlašovat válku, ...

Po skončení kola je ponechán čas pro volnou diskusi, kutí piklí... Stát se nemůže izolovat, rovněž je nutno vytvářet skupinky, které spolu bojují. Zrada je zde hlavním motivem hry.

Vlakové společnosti

Velice variabilní hra. Skupinka hráčů je železniční společnost, která musí prosperovat. Na začátku je prázdný herní plán, do kterého se kreslí tratě, vzniknuvší bažiny, ...

Úkolem hráčů je půjčovat si a vracet peníze bance, kupovat pozemky, dohodnout se na přátelství s indiány, postavit s najatými dělníky trať, zamluvit si zakázku na převoz něčeho do dané doby, zajistit bezproblémový převoz, zničit ostatním jejich převozy, při tom všem podplácet organizátory, domlouvat se a kout pikle proti ostatním, ...

Přesná pravidla nejsou důležitá, dohodnou se na místě. Vše závisí na libovůli organizátorů.

TOP