Házecí hry vším možným

Letící šíp

Při této hře vystřelí jeden hráč do volné louky šíp. Potom všichni ostatní pošlou za jeho šípem svůj a snaží se, aby k němu dopadl co nejblíže.

Lov

V přesně ohraničeném prostoru postaví vedoucí pět terčů na obvod kruhu o poloměru 15 m, které budou představovat zvířata. Terče musí být co možná nejméně viditelné. Lovec se zavede do středu loviště se zavázanýma očima. Má při sobě 5 šípů. Ve středu mu sejme vedoucí šátek z očí a on musí nalézt, aniž by se pohyboval z místa, ukrytá zvířata a střelit na ně. Po 3 minutách musí kruh opustit. Za objevení terče se počítá 1 bod, za umístěnou střelu body 3.

O šípy

Rozlosujte pořadí, v němž se budou hráči střídat. Potom první hráč hodí od čáry do louky jeden šíp tak, aby se nezabodl, ale zůstal ležet na zemi. Ostatní hráči se postupně snaží hodit svůj šíp tak, aby zůstal ležet na šípu prvního hráče. Komu se to podaří, získá šíp prvního hráče jako trofej. Hráč, který hází jako další hodí do louky noví šíp, který zůstane ležet na zemi jako cíl.

Plížená k lovci

Na vyvýšeném místě stojí lovec s lukem (bez šípů). Ostatní hráči se rozejdou. Jejich úkolem je přiblížit se k lovci, aniž je zasáhne šípem. Mohou se tedy plížit, po případě přeběhnout volné prostranství tak rychle, aby lovec neměl čas se obrátit směrem ke hráči, napnout luk, namířit a spustit. Vedle lovce stojí rozhodčí, který rozhoduje, kdo byl zastřelen. Mrtvoly zůstanou ležet na místě a vypadají z další hry.

Prostřel kruh

Lukostřelec musí zasáhnout terč a prostřelit přitom kruhovou obruč, jež je upevněna ve dvou pětinách vzdálenosti. Střelcovo místo je libovolné, pevná je jen vzdálenost terče od obruče.

Strážce kuželky

Na louce se vyznačí hřiště. Každý hráč má metrovou hůlku (pálku). Kdo prohraje losování, ujme se role strážce, postaví 10 kroků před ostatní hráče jednu kuželku (tenké polínko) a ustoupí stranou. Hráči pak jeden po druhém házejí po kuželce svou pálkou. Kdykoli je kuželka poražena, musí ji strážce znovu postavit a hráč získává jeden bod. Všechny pálky zůstávají ležet tam, kam dopadly. Když hodí hůlku poslední hráč, strážce zvedne kuželku a hodí ji z toho místa, kde byla, po některé pálce. Jestliže ji zasáhne, vymění si s jejím majitelem místa. Netrefí-li, zůstává strážcem i v druhém kole.

Střelba do balónku

Balónek naplněný plynem lehčím než vzduch upevníme na 10m dlouhou nit a přivážeme na kolík zatlučený do země. Hráči opatření lukem a šípy se snaží ze vzdálenosti 15m od kolíku balónek sestřelit.

Střelba na kruh

Zavěste na spodní větev osamělého stromu kruh (ráfek z kola). Výhodné je, začíná-li za tímto kruhem svah (nemusíte běhat pro šípy příliš daleko). Hráči střílejí postupně jeden za druhým z luku a snaží se, aby jejich šíp prolétl kruhem. V prvním kole se střílí z 5m, v dalších ze vzdálenosti poněkud větší.

Střelba na šípy

Na louce se vyznačí malý kroužek (15 - 30 cm v průměru) a každý hráč do něj svisle zapíchne svůj šíp. Potom se hráči rozstřelují - bojují o pořadí, v němž budou na šípy střílet. Zpravidla položí v určité vzdálenosti kámen a kdo k němu dostřelí nejblíže, je první, komu se šíp zapíchne od kamene nejdál, nastupuje jako poslední.

Pak začne hlavní část hry. Hráči střílí jeden po druhém lukem z 10 m na šípy v kroužku. Kdo některý z nich porazí, získává jej do vlastnictví.

Střelecká štafeta

Družstva stojí v řadách 30m před svým terčem. 15m od terče je jasně vyznačena čára, kde má každá družina připraven luk a tolik šípů, aby si mohl každý člen družstva třikrát střelit. Na dané znamení vyběhne první, z čáry vystřelí tři šípy do terče a běží zpět, kde se dotkne dalšího, který pokračuje. Vyhrává družina, která má nejvíce zásahů a která se nejdříve vystřídá.

Žabí zápasy

Hráči poskakují v dřepu, v podkolení má každý napříč tyč, kterou si drží zespodu v loktech, a ruce sepjaty vpředu pod koleny na holeni. Vzájemným nárazem těla hledí druh druha srazit. Komu se to podaří, vyhrál. Tyče nesmí po stranách daleko vyčnívat.

TOP