Záchrana tonoucího

Co mám dělat, když vidím topícího se člověka?

 • ihned volat o pomoc, upozornit okolí na to, co se děje
 • hodit tonoucímu cokoliv, čeho by se mohl zachytit (kládu, nafukovací lehátko)
 • podat mu ze břehu větev nebo provaz a přitáhnout ho na mělčinu
 • pokud je k dosažení loďka, pak použít loďku
 • nesnažit se vytáhnout tonoucího do loďky, stačí, když se zachytí zádě (nikoliv boků, aby loď svou vahou nepřevrátil)

A co skočit pro tonoucího do vody?

 • zachraňovat tonoucího ve vodě je velmi nebezpečné
 • člověk, který se topí, se snaží vší silou zachytit čehokoli
 • prožívá obrovský strach o svůj život a v panice udělá cokoliv
 • může zachránce utopit, vlastní vahou ho stáhnout ke dnu
 • zvláště pokud je zachráncem dítě a tonoucím dospělý, je toto nebezpečí větší
 • vytahování tonoucího z vody by měl provádět pouze dobrý plavec

Jak se zachraňuje tonoucí ve vodě?

 • je třeba se přiblížit k tonoucímu zezadu
 • uchopit ho za límec šatů nebo za vlasy a obrátit na záda
 • snažit se držet jeho nos a ústa nad vodou
 • v této poloze táhnout ke břehu
 • sám zachránce plave naznak
 • je výhodnější vzít si s sebou do vody předmět, kterého by se tonoucí sám zachytil a nestahoval zachránce (např. kládu)

Co s tonoucím, když je už na břehu?

 • zkontrolovat a vyčistit dýchací cesty
 • pokud nedýchá a tluče mu srdce, zahájit umělé dýchání
 • pokud nedýchá a netluče mu srdce, zahájit masáž srdce a umělé dýchání
 • pokud dýchá a tluče mu srdce, chráníme postiženého před prochladnutím, než přijede lékařská pomoc
TOP