Požár

POZOR ! Je vždy zapotřebí rozumně posoudit, zda na uhašení ohně stačíme sami či nikoliv. Je rozhodně lepší běžet pro pomoc dříve než se octne v plamenech celý pokoj nebo byt k čemuž může dojít během několika minut!

Jak zdolat malý oheň?

  • utlouct plameny silnější pokrývkou, koberečkem, kabátem, nejlépe, když jsou tkaniny mokré a neobsahují umělohmotná vlákna
  • uhasit vodou
  • zabránit přístupu vzduchu, protože napomáhá hoření (zavřít okna, dveře)

!POZOR! Pokud hasíme elektrické přístroje je nutné nejdříve vypnout elektrický proud.

Jak zdolat velký oheň, na který sám nestačím?

  • vyhlásit poplach -- volat hoří
  • dohlédnout, aby všichni opustili místnost, ve které hoří
  • zburcovat všechny lidi v domě
  • volat hasiče -- číslo 150 nebo tísňovou linku - číslo 112
  • zavřít v domě hlavní přívod plynu a elektřiny
  • opustit hořící objekt, pomoci z něj ostatním
TOP