Šok

Kdy se dostává člověk do šoku?

 • šok je stav, kdy je život vážně ohrožen
 • šok může přijít při úrazu (zlomenina, popálení) jako reakce na bolestivé podněty při ztrátě krve
 • někdy dokonce při velkých průjmech a zvracení
 • při infarktu
 • při alergických reakcích (na léky, bodnutí vosy)
 • v dalších situacích, ve kterých člověk ztrácí tekutiny z těla (krev, plazmu, vodu) nebo pociťuje silnou bolest

Jak vypadá člověk v šoku?

 • má pocit slabosti, trpí závratěmi, třese se
 • je netečný a ospalý
 • je mu nevolno, až na zvracení
 • trpí pocitem žízně
 • může dokonce špatně vidět
 • je bledý a má studený pot
 • dýchá povrchně a zrychleně

!POZOR! Příznaky jsou podobné jako u mdloby. Tady se však jedná o daleko vážnější stav.

Co dělat s člověkem v šoku?

 • přivolat lékařskou pomoc
 • při ošetřování různých úrazů je nutné mít již od začátku na paměti, že se může dostavit šok, a je dobré tomu předejít
 • postiženého uklidňovat
 • pokud je to možné, odstranit nebo zmírnit bolestivé nebo rušivé podněty (např. znehybnit zlomenou končetinu, ošetřit rány)
 • uložit do protišokové polohy (zdvižené dolní končetiny)
 • uvolnit tísnící šaty (kravatu, košili atd.)
 • dbát, aby byl postižený v teple (podložit bundou, zabalit do pokrývky)
 • pokud si postižený stěžuje na palčivou žízeň, je možné zvlhčit mu rty studenou vodou
 • zajistit postiženému tiché prostředí, odstranit nepříjemný hluk

Co nedělat s člověkem v šoku?

 • nenechávat ležet zraněného v mokru nebo v mokrých šatech
 • nenechávat ho na přímém slunci ani v blízkosti zdroje tepla (např. u ohně)
 • nikdy nepodávat tekutiny, ani alkohol, kávu a minerálky
 • člověka v šoku raději sami netransportujeme
 • člověka v šoku neopouštíme, mohl by ztratit vědomí a pak by bylo nutné rychle zasáhnout

!POZOR! Vždy je potřeba volit protišoková opatření podle toho, jaké zranění má postižený člověk (např. podezření ze zlomené páteře, popáleniny, krvácení), aby se jeho stav nezhoršil.

TOP