Masáž srdce

Jak nejlépe zjistit, zda zraněnému tluče srdce?

pohmatem alespoň dvěma prsty na krční tepny, procházejí krkem po obou stranách hrtanu
toto pozorování se provádí alespoň 10 sekund
postižený má bledou až bílou barvu

Jak se dělá masáž srdce?

postiženého položit na záda na tvrdou podložku
přiložit nejdříve dva prsty na mečíkovitý výběžek hrudní kosti
k nim přiložit ruce rovnoběžně složené na sebe
prsty se nedotýkají hrudníku
lokty jsou napnuté
stisky jsou prováděny kolmo k postiženému
rytmicky stlačovat hrudník asi 80 až 100 krát za minutu (včetně vdechů)
u dětí stlačovat 100 až 120 krát za minutu (včetně vdechů)
každé stlačení by mělo být plynulé
po každém zatlačení oddálit lehce ruce z oblasti hrudní kosti, aby se hrudník mohl vrátit do výchozí polohy
ruce ale jen povolit, nezvedat z hrudníku, aby zůstal kontakt s místem stlačování a nemusel se hledat znovu
pravidelně kontrolovat tep, pokud je hmatný a pravidelný, zastavit masáž
pokračovat až do obnovy životně důležitých funkcí nebo do příchodu lékařské pomoci

Jak vypadá masáž srdce spojená s umělým dýcháním?

masáž srdce je vždy spojena s umělým dýcháním
pokud je zachránce sám, je nejlepší střídat přibližně 15 stlačení hrudníku s dvěma umělými vdechy
u dětí 5 stlačení na 1 dech (dítě od osmi let je zde bráno jako dospělý)
u novorozenců jsou doporučena 3 stlačení na 1 dech
při vdechování nezapomenout na záklon hlavy postiženého a pevné stisknutí nosních dírek
pravidelně kontrolovat tep na krčních tepnách
pokud zjistíte tep, okamžitě přestaňte dělat masáž
pokud postižený nedýchá, pokračovat jen v umělém dýchání

A pokud jsou zachránci dva?

jeden provádí umělé dýchání a druhý masáž srdce
2 umělé dechy na 15 stlačení hrudní kosti
zachránce, který provádí masáž, stlačuje hrudník v rovnoměrném rytmu s frekvencí 80 - 100 stlačení za minutu
druhý zachránce pozoruje stlačování hrudníku a vždy zařadí za každým patnáctým stlačením dva umělé dechy
druhý zachránce také po každých 2 až 3 minutách kontroluje tep na krčních tepnách

TOP