Jedovaté houby

Co s člověkem, který snědl jedovaté houby?

  • postižený má velké bolesti břicha, trpí průjmy, může mít dokonce poruchy vidění, slinění a slzení, má sníženou tepovou frekvenci
  • okamžitě volat lékaře
  • pokud uplynula od požití hub kratší doba (několik málo hodin), pokusit se vyvolat zvracení
  • jeden z dobrých způsobů je vypití slané teplé vody (2 lžíce na 0,5 litru)
  • další možností je samozřejmě strčit prsty do krku
  • po vyzvracení vypít 1/4 litru vody se 4 - 8 tabletami živočišného uhlí
  • v případě, že by postižený upadl do bezvědomí, uložit do stabilizované polohy a vyčistit dutinu ústní od zvratků, aby nedošlo k udušení
TOP