Morseova abeceda

 

· –

– · · ·

– · – ·

– · ·

· 

· · – ·  

– – · 

· · · ·

– – – –

· ·

· – – –

– · –

· – · ·

– –

– · 

– – –

· – – · 

– – · –

· – · 

· · · 

–  

· · –

· · · –

· – –

– · · –

– · – –

– – · ·

 

A–kát

Blý–ska–vi–ce

Cí–lo–vní–ci

Dá–la–va

Erb

Fi–li–pí–ny

Gró–nská–zem

Hra–cho–vi–na

Chvá–tá–k nám–sám

I–bis

Ja–smín–bí–lý

Krá–ko–rá

Lu–pí–ne–ček

Má–vá

Ná–stup (ná–rod)

Ó–náš–pán

Pa–pír–ní–ci

Qí–lí–or–kán

Ra–rá–šek

Se–ke–ra

Trám (tůň)

U–če–ný

Vi–no–bra–ní

Wa–gón–klád

Xé–no–kra–tés

Ý–se–ztrá–cí

Zí–vá–E–va

 

 

TOP