Bezvědomí

Kdy člověk upadne do bezvědomí?

 • při úrazech, především při poranění hlavy
 • při otravách plynem či jinými toxickými látkami
 • při infarktu, cukrovce, epilepsii
 • při zásahu elektrickým proudem, bleskem
 • příčin je celá řada, vždy se jedná o závažnou situaci, kdy je ohrožen život
 • je to stav, kdy člověk nereaguje na vnější podněty
 • je znakem poruchy mozkové činnosti

Když najdu člověka v bezvědomí?

 • okamžitě volat lékařskou pomoc
 • při bezvědomí hrozí nebezpečí, že se dýchací cesty zablokují zvratky nebo zapadlým jazykem
 • uložit postiženého na záda a zaklonit hlavu
 • zkontrolovat, zda dýchá (vyčistit ústní dutinu) a tepe mu srdce
 • pokud nedýchá a tepe mu srdce, zahájit umělé dýchání
 • pokud nedýchá a netluče mu srdce, zahájit umělé dýchání a masáž srdce viz
 • pokud dýchá a tepe mu srdce, uložit postiženého do stabilizované polohy 
 • pokud dýchá s jistými obtížemi, vyčistit znovu ústní dutinu a uložit ho do stabilizované polohy
 • nikdy se nesnažíme s postiženým příliš hýbat nebo ho přemisťovat

A co když je člověk v bezvědomí již zraněný?

 • správné ošetření vždy záleží také na tom, jaká je příčina bezvědomí
 • proto je vždy zapotřebí přehlédnout situaci, ve které jste zraněného našli ověřit zda odněkud nespadl a nehrozí, že má poraněnou páteř
 • pak byste s ním nemohli hýbat, zaklánět mu hlavu nebo ho ukládat do stabilizované polohy nebo zda se nejedná o úraz elektrickým spotřebičem, kterého se nešťastník stále drží
 • pak musíte nejdříve vypnout elektrický proud, abyste sami nedostali ránu nebo jestli se neotrávil plynem
 • pak byste nejdříve museli vypnout plyn, abyste společně nevybuchli
TOP