Krvácení

Jak ošetřit postiženého, který krvácí?

 • krvácení je stav životu nebezpečný
 • okamžitě volat lékařskou pomoc
 • položit postiženého
 • na ránu přiložit celý obvaz, kus tkaniny a pevně přitisknout
 • pokud není po ruce vhodný kus látky, stlačit krvácející ránu holou rukou
 • důležité je udržovat stále silný tlak
 • zvednout krvácející ránu nad úroveň srdce
 • pokud je rána na hlavě nebo na krku, zvednout a podložit hlavu i ramena
 • prosakuje-li krev tkaninou, přiložit na ní další látku a stlačit ránu silněji

Jak vypadá tlakový obvaz?

 • pokud nejsme na ošetřování sami, může jeden držet krvácející ránu a druhý vytvořit klasický tlakový obvaz
 • nejdříve připravíme první sterilní vrstvu (sterilní obvaz, čistá látka), která přijde přímo na ránu
 • na ní tlaková vrstva (např. celý obvaz v ruličce)
 • pak pevně přitáhneme obvazem obě vrstvy k ráně
 • pokud krev prosakuje, přidáme další tlakovou vrstvu a opět pevně zavážeme
 • do tlakové vrstvy můžeme přidat i tvrdý předmět (např. minci), aby tlak byl silnější
 • tlakové obvazy nepoužíváme na otevřené zlomeniny

Co dělat při krvácení z nosu?

 • postižený si sedne, hlavu lehce předkloní
 • obě nosní dírky si stiskne pevně prsty nebo mokrým kapesníkem
 • stisk uvolní po pěti až deseti minutách
 • pomohou také studené obklady na kořen nosu a na krk
 • pokud krev stále teče, znovu stisknout nosní dírky
 • pokud krev teče i po 20 minutách od počátku první pomoci, dopravit postiženého k lékaři
 • pokud přestane, měl by se postižený v nejbližší době vyhnout smrkání, běhání, prudkým nárazům a rychlým změnám polohy
TOP