Stabilizovaná poloha

Stabilizovaná poloha

Kdy se používá stabilizovaná poloha?
 • když je postižený v bezvědomí , ale dýchá a tluče mu srdce
 • tato poloha zajistí průchodnost dýchacích cest a stabilitu těla
 • působí preventivně proti možnému dušení, protože případné zvratky mohou volně odtékat z úst

Jak uložit postiženého do stabilizované polohy?

 • postižený leží na zádech
 • přistup k boku postiženého
 • nohu, která je k tobě blíž, ohni tak, aby koleno bylo v ostrém úhlu
 • přelož ruku, která je od tebe dále přes žaludek postiženého
 • ruku, která je k tobě blíže, zasuň pod jeho zadek
 • uchop ruku, která leží přes žaludek, a převal postiženého na bok
 • počínej si co nejšetrněji
 • uprav polohu postiženého tak, aby měl hlavu v záklonu a ústa co nejníže
 • hlava je podepřena vlastní rukou postiženého a brání otočení na obličej
 • druhá ruka je za tělem a brání přetočení na záda
 • přikryj postiženého pláštěm nebo dekou, aby neprochladl
 • při podezření na poranění krční páteře ho ponechej ležet na zádech a udržuj předsunutou dolní čelist, aby dýchací cesty byly volné
 • dokud nepřijede lékařská pomoc, sleduj postiženého (jeho tep i dech)
TOP