Zlomeniny

Jak poznám, že se jedná o zlomeninu?

 • ke zlomeninám dochází většinou při pádu, prudkém nárazu
 • všechny typy zlomenin se projevují velkou bolestivostí, omezenou pohyblivostí, zduřením, otokem a podlitinou, deformací končetiny
 • přesto se na první pohled může někdy zdát, že o nic hrozného nejde
 • je však nutné situaci nepodceňovat, někdy až rentgen ukáže, co se pod kůží skrývá

Jak ošetřit zlomeninu?

 • přivolat lékařskou pomoc
 • s postiženým manipulovat co nejméně

!POZOR! Pokud je podezření na zlomeninu páteře (např. při pádu ze stromu, ze skály), s postiženým se nesmí hýbat, aby nedošlo k přerušení míchy a posléze k ochrnutí.

 • obecná rada pro zlomeniny končetin zní: je zapotřebí zlomenou ruku nebo nohu znehybnit, uvést ji do klidu
 • není-li to nezbytně nutné, nesnažit se zlomenou končetinu napřimovat (ale např. u nohy, která je nepřirozeně ohnutá, je třeba natáhnout co ji nejvíce to jde a pak teprve fixovat dlahami. Tento zákrok je dost bolestný, ale je nutno zabránit tření kostí o sebe, což je ještě více nepříjemné)
 • pokud přijede pomoc na místo, není třeba vytvářet složité dlahy, ale především uložit postiženého do klidu a tepla a zlomenou končetinu dát tak, aby nebyla namáhána
 • pokud se nejedná o otevřenou zlomeninu (zlomené kosti vyčnívají) a rána nekrvácí, není zapotřebí postiženého svlékat
 • při transportu se používají pro jednotlivé končetiny různé typy závěsů a dlah
 • při transportu je třeba chránit zraněnou část před otřesy, např. obložením zlomené nohy polštáři nebo oděvem
 • po celou dobu zraněného uklidňovat a pozorovat, jestli se nedostává do šoku

!POZOR! Než se rozhodnete pro transport, vždy přemýšlejte o svých silách, jestli jste schopni unést postiženého a jestli mu tím ještě neublížíte. V případech, kdy se nejedná o přímé ohrožení života, je lepší přivést si posily a netrápit zraněného bolestí při nešetrném zacházení.

Na co si dát pozor při vytváření dlah?

 • jako dlahu lze použít cokoliv pevného a rovného
 • dlahy přikládat nikoliv na zlomeninu, ale podél končetiny
 • dlaha by měla být dostatečně dlouhá tak, aby končetina byla znehybněna přes dva klouby
 • dlahu zavázat nad a pod zlomeninou
 • nepřitahovat příliš pevně, aby nebyl zaškrcen krevní oběh
 • zlomenou paži je nejvhodnější znehybnit upevněním k tělu
 • u nohy slouží jako přirozená dlaha druhá noha

Co dělat, když z rány vyčnívají kosti?

 • jedná se o otevřenou zlomeninu
 • v žádném případě se nesnažit kosti zatlačit zpátky
 • přivolat lékařskou pomoc
 • s postiženým manipulovat co nejméně
 • v této situaci spíše netransportovat
 • uložit postiženého do klidu a tepla a zlomenou končetinu tak, aby nebyla namáhána
 • přiložit na ránu sterilní obvaz, neboť hrozí infekce
 • u otevřené zlomeniny nepoužívat tlakové obvazy!
 • po celou dobu zraněného uklidňovat a pozorovat, jestli se nedostává do šoku

A pokud postižený krvácí?

 • přednostně zastavit krvácení (viz Krvácení), neboť to ohrožuje zraněného na životě
 • poté postupovat jako u otevřené zlomeniny
TOP