Honičky

Bu - Ku - Hu

Hráči se rozdělí na tři skupiny : BU, KU a HU. Pak se rozprchnou a každý se ozývá svým signálem (bu-bu, ku-ku, hu-hu). Zároveň se honí podle cyklického schématu : BU honí KU, KU honí HU, HU honí BU. Chycený hráč se stává členem té skupiny, kterou byl chycen (HU se stává KU, KU se stane BU, BU se může stát HU). V okamžiku, kdy se stane hráč členem jiné skupiny, mění své zvuky za zvuky členů této skupiny a je honěn jejími nepřáteli. Hra se časově omezuje. Po vypršení limitu se hráči ve skupinách spočítají. Vítězí ta skupina, která má nejvíce členů, popřípadě všichni, pokud zbude pouze jedna skupina.

Čápi a žáby

Hráči se rozdělí na dvě skupiny. V jedné jsou čápy (to jsou ti, kteří stojí na jedné noze a jednou rukou si drží druhou nohu). Ve druhé skupině jsou žáby - ty skáčou jako žabáci po čtyřech. Čápi poskakují po jedné noze a snaží se pochytat v časovém limitu a v ohraničeném území co nejvíce žab. Potom si vymění úlohy.

Honěná popořadě

Hráči si rozdají čísla. Babu má každé číslo (tak, jak jdou po sobě) přesně 1 min. Po uplynutí této doby vedoucí pískne na píšťalku a babu má následující číslo. Každý si pamatuje, kolik hráčů během své baby chytil. Kdo jich chytil nejvíce, vyhrává.

Honič samotář

Honič je sám, ostatní utvoří dvojice. Komu dá honič babu, stává se honičem a jeho místo zaujme původní honič.

Honička s dvojicí

Honiči se drží za ruku a honí. Kdo z nich dá babu jako první, je volný a na jeho místo nastupuje chycený.

Honička s hradou

Honěný se může zachránit a to

- dotkne-li se nějakého předmětu (dřevěná a železná honička)

- postaví-li se na jednu nohu (čapí honička)

- klekne-li si a hlavu skloní až k zemi (mohamedánská honička)

- chytí-li míč, který mu přihrál některý ze spoluhráčů

Honička v kruhu

Hráči se rozdělí do dvojic až pětic a postaví se do kruhu tak, že každá skupinka hráčů tvoří úsečku směrem do středu kruhu. Vně stojí dva hráči. Jeden honí a druhý je honěný. Mohou se honit pouze kolem kruhu. Pokud je honěný chycen, obrátí si (okamžitě v daném zlomku sekundy) role. Až to honěného přestane bavit, přiběhne před nějakou řadu hráčů a postaví se dopředu (do kruhu). V tom okamžiku přebírá jeho roli nejzadnější hráč.

Takto se hráči postupně vystřídají, pokud je honící nešikovný, honění se vystřídají a on nikoho nechytí. Pokud honěného chytne, musí sám rychle začít utíkat, jinak ho onen může ihned plácnout a vrátit se ke svým rolím.

Chytaná do kruhu

Tři honiči udělali řetěz a chytají další tím, že kolem nich udělají kruh. Chycení se k nim připojují. Když se řetěz během chytání přetrhne, chycení neplatí.

Chytaná kolem kruhu

Hráči utvoří kruh čelem dovnitř a rozpočítají se na první až čtvrté. Vedoucí vyvolá číslo, příslušní hráči vyběhnou z kruhu a ve stanoveném směru se snaží chytit toho před nimi. Chytne-li, dostane bod. Vítězí ten, kdo má nejvíce bodů.

Jednoduchá honička

Honič pronásleduje ostatní. Komu dá plácnutím babu, ten se stává honičem.

Kdo nemá míč

Na ploše jsou rozprostřeny míče. Probíhá obyčejná honička. Na dané znamení se svede bitva o míče, jichž je o jeden méně než hráčů. Na koho míč nezbude, stává se honičem.

Kůň bez jezdce

Hráči utvoří koně tak, že se postaví na "všechny čtyři". Nad nimi pak rozkročmo stojí jejich jezdci. Jeden jezdec je bez koně a jeden kůň bez jezdce. Jezdcův úkol nasednou je znemožňován ostatními jezdci, kteří na volného koně přesedají. Nasedne-li, role koňů a jezdců se vymění.

Myslivec, špaček a komár

V kruhu sedí 15 hráčů rozdělených na pětice a v rámci pětice rozpočítaných na první až páté. Když vedoucí vyvolá číslo, zvednou se hráči s tímto číslem a počnou se honit. Myslivec chce střelit špačka, špaček má chuť na komára a komár se už těší, jak štípne myslivce. Komu se to podaří nejdříve, získá pro svou družinu bod.

Na hradního

Hráči utvořili kruh na rozpažení a to čelem dovnitř. Uprostřed stojí nějaký předmět a jeden hráč. Okolní hráči si hází s míčem a najednou jej hodí po předmětu. Prostřední, hradní, musí zabránit tomu, aby předmět spadl. Komu se podaří předmět shodit, vymění si s hradním místo.

Na krysy

Tato hra je kabinetní ukázkou toho, jak název a motivace udělá hru pro děti přitažlivější. Z obyčejné honičky se rázem stala jedna z nejžádanějších her. Motivace je prostá: hrací plocha (jistý ohraničitelný úsek louky) představuje kanál a hráči představují krysy. Zpočátku jeden hráč je určen za deratizátora. Vstoupí tedy do kanálu a začne honit krysy. Koho chytí, ten se k němu přidá v honění. Pozor, jelikož jsou krysy nebezpečné, může se v kanále pohybovat pouze dvojice (mimo úvodní část do prvního chyceného) Pokud chytí třetí osobu, musí běhat ve trojici (držet se za ruce). Když již jsou čtyři lovci, utvoří dvě dvojice atd. Hra končí, když je chycena poslední krysa. Krysy pochopitelně nesmějí kanál opustit.

Na liščí doupě

Liška chytá zajatce a odvádí je do svého doupěte. Vlk zajatce zase osvobozuje. Liška může zajmout i vlka. Hra končí, až liška chytne tři zajatce.

Na místa

Na zemi jsou nakresleny kruhy, do nichž se vlezou pouze dva hráči. Jeden je bezprizorní a ten honí. Když někoho plácne, vymění si s ním role. Na povel "na místa" se všichni párují do kruhů. Ten kdo zbude, honí při další hře.

Na myslivce a pomocníky

Na vyznačeném hracím území se pohybuje myslivec a dva pomocníci. Pomocníci nahánějí myslivci ostatní hráče, zvěř, ten je trojím plácnutím loví. Chycení se stávají jeho pomocníky. Je možné si odpočinout venku z území. Není-li však na území již žádná zvěř, musí hráči - zvěř zpět do hry.

Na sochy

Jedna třetina jsou honiči, co honí zbylé dvě třetiny. Kdo dostane babu, udělá sochu. Sochu může vysvobodit její spoluhráč plácnutím.

Na vlky

V rozích hřiště vyznačíme čtyři čtverce (ovčince) a uprostřed kruh (vlkovo doupě). Na zahajovací povel začnou ovce přebíhat v určeném směru z ovčince, přičemž se je vlk snaží chytit a zatáhnout do svého doupěte. Chycené ovce se stávají pomocníky vlka. Ovce mohou ohroženým pomáhat, ale jen tehdy, jsou-li některou částí těla v ovčinci. Podaří-li se bránící ovci při přetahování dotknout některou částí těla ovčince, je ovce zachráněna a vlk ji musí pustit.

Na vodníka na suchu

V kruhu je vodník a kolem kruhu děti. Děti běhají do kruhu a vodník je chytá. Chycení sedí uprostřed kruhu a čekají na vysvobození. Vysvoboditel musí přiběhnout a plácnout sedící. Pak je nutno zase rychle utíkat, aby je vodník zase nechytl.

Prdelačka

Jedná se o honičku - je určen hráč, který hru zahajuje. Jakmile se mu podaří někoho dotknout zadkem, předává mu babu a pokud nebyl první, tak vypadá (protože ho předtím chytili). Hráč musí doběhnout k někomu, dostatečně rychle se otočit a "nakopnout" ho svým zadkem (kamkoliv).

Stíhačky

V kruhu o průměru 20m jsou očíslovaní hráči a vyvolávač. Ten vyvolá číslo. Příslušný hráč se musí nejdříve dotknout vyvolávače a pak chytat hráče, co jsou ještě v kruhu. Chycení nebo honič, který nikoho nechytl, dostávají trestný bod.

Škatule, škatule, hýbejte se

Několik stromů, kamenů apod. značí mety. U každé mety stojí hráč. Hráči volně přebíhají a mění si místa. Uprostřed pole je jeden hráč bez místa, který chce obsadit metu právě přebíhajícího hráče. Nestřídají-li se hráči, zvolá střední: "Škatule, škatule, hýbejte se !" a všichni musí přebíhat.

Veselá honička

Honič rozdává babu plesknutím a plesknutý se musí za ono místo držet. Dostane-li babu po třetí, musí honit, protože nemá tři ruce. Baba se nesmí dávat dvakrát za sebou.

Všichni proti všem

Mezi rozptýlené hráče vhodíme míč. Kdo se míče zmocní, stává se honičem a vybíjí ostatní. Vybití jsou vyřazeni. Pokud se netrefí, vypadá také a honičem se stává ten, kdo se míče zmocní jako první. Vítězí ten, kdo zůstane na hřišti sám.

Žlutí a černí

Hráči se rozdělí do dvou družstev a seřadí se jeden a půl metru od vyznačené čáry, čelem proti sobě. Vedoucí hry, který stojí mezi oběma družstvy, vyhodí do vzduchu prkénko. Padne-li černou stranou nahoru, pronásleduje družstvo černých. Žlutí se obrátí a běží ke stanovené metě vzdálené asi 20 metrů. Jestliže je některý z nich dostižen dříve, než dosáhne mety některý z černých, připočítává se jeho družstvu 1 trestný bod. Vedoucí hry po skončení běhu sečte trestné body, zapíše je a hra pokračuje. Hraje se do určitého počtu bodů nebo na čas.

TOP