Bouřka a blesky

Jak se uchránit před bouří?

 • nejlépe je být dostatečně předvídavý a bouřku zpozorovat včas
 • nenechat se zaskočit na nevýhodném místě, sejít z hřebenů hor, z vrcholu kopce, z otevřeného terénu
 • vyhledat včas bezpečný úkryt, nejlépe obydlené stavení s hromosvodem nebo také osobní automobil (se zavřenými okny, staženou anténou)
 • v budově vypnout elektrospotřebiče za zásuvky (televizi, rádio atd.)

Co dělat za bouřky v terénu?

 • schovat se pod keř nebo do prolákliny tak, abychom nepřevyšovali úroveň terénu
 • nelehat si na zem, ale sedět v podřepu
 • skupinu osob rozptýlit na co největší plochu, rozhodně se nedržet za ruce
 • neschovávat se pod objekty, které převyšují své okolí - pod osamocené stromy či skupinku stromů, stožáry elektrického vedení, do stodol na louce, u kapliček a křížů v poli, pod jakékoliv vedení (telefonní, dálková kabelová, elektrická)
 • vzdálit se od vodních toků a vodních ploch (rybníků, jezer, mokřin a močálů, nádrží)
 • rozhodně neutíkat, nejezdit na kole
 • nepřejíždět na loďkách rozlehlé vodní plochy, ale sledovat pobřežní linii
 • nekoupat se
 • nestát vedle kovových předmětů a vozidel
 • rozhodně se neschovávat do kupek sena nebo stohů

A co když někoho zasáhne blesk?

 • nezmatkovat, je tu ještě naděje
 • postižený pravděpodobně ztratí vědomí, má zástavu dechu a srdce a různě hluboké popáleniny po těle
 • přesunout sebe i poraněného do místa, kde nehrozí zásah bleskem
 • postižený není "nabitý", je možné se ho dotýkat
 • nebát se pohledu na povrchové popáleniny, zdaleka nemusí znamenat ještě smrt
 • zjistit, zda postižený dýchá a tluče mu srdce - pokud ne, dávat mu umělé dýchání a masáž srdce
 • co nejrychleji přivolat lékaře
TOP