Popáleniny

Jak popáleniny vypadají?

 • závažnost poranění je dána rozsahem a hloubkou popálení, existují 3 stupně
 • I. stupeň se projevuje zarudnutím kůže, netvoří se ještě puchýře. Vzniká při ožehnutí, spálení na slunci. Hojí se několik dnů.
 • Při II. stupni kůže nejen zarudne, ale tvoří se na ní puchýře a postižený pociťuje palčivou bolest popálených ploch. Hojí se několik týdnů.
 • III. stupeň se projevuje bledošedou barvou, olupujícími se příškvarky a špinavě šedozelenými krátery. Hojí se měsíce.

Jak pomoci při popáleninách?

 • co nejrychleji zabránit působení zdroje popálení -- uhasit šaty, odtáhnout od ohně
 • ihned chladit popálená místa, nejlépe proudící čistou vodou, po dobu alespoň 15 -- 20 minut
 • na chlazení lze také použít kousky ledu zabalené do igelitu a plátna
 • z popálených částí těla nestrhávat oděv, který pevně lpí na ráně
 • popáleniny ničím nepotírat, nic na ně nesypat, příliš se jich nedotýkat
 • rozhodně nestrhávat puchýře
 • z popálených rukou sejmout prstýnky, hodinky, ozdoby, z popálených uší odstranit náušnice
 • je nutné zachovávat čistotu, protože postiženému hrozí infekce
 • u II. a III. stupně přikrýt popálenou plochu, ale jedině čistým prostěradlem, kapesníkem, sterilním obvazem
 • u závažnějších popálenin (více než 10 % těla) nedávat nic jíst ani pít, pouze svlažovat rty
 • zajistit postiženému klid a ticho
 • volat lékaře a zajistit odvoz do nemocnice
TOP