Mdloba

Proč lidé omdlévají?

 • mdloba je krátkodobé bezvědomí způsobené nedostatečným prokrvením mozku
 • její příčinou může být silný citový podnět (strach, hrůza, úlek) nebo dlouhé sezení nebo stání v horkém, dusném prostředí nebo náhlá změna polohy (např. rychlé vzpřímení)

Jak vypadá člověk, který brzy omdlí?

 • mdlobu předchází pocit závrati, potácení, zatmění před očima, nevolnost
 • postižený má bílou až nazelenalou barvu v obličeji
 • na čele, krku, zádech mu vyráží studený pot
 • dýchá zrychleně a povrchně

Jak předejít mdlobě?

 • pokud zpozorujete na někom první příznaky mdloby, je třeba ho uklidnit a doporučit mu, aby zhluboka dýchal
 • uvolnit tísnící šaty (kravatu, košili atd.)
 • co nejrychleji odvést na čerstvý vzduch
 • pohodlně ho usadit s nohama nahoře
 • pokud to není možné, posadíme ho s hlavou předkloněnou mezi koleny

Co dělat, když někdo omdlel?

 • uložit postiženého na zádech se zdviženýma nohama
 • uvolnit tísnící šaty (kravatu, košili atd.)
 • zajistit přísun čerstvého vzduchu (otevřít okna)
 • chladit čelo, přikládat studené obklady
 • postiženému by se mělo v krátkém čase (1-5 minut) vrátit vědomí
 • pak je třeba ho uklidňovat a vyzvat ho, aby zhluboka dýchal
 • sledovat, zda nemá zvláštní obtíže (poruchy řeči, prudké bolesti břicha nebo hlavy, špatnou hybnost končetin)
 • má-li postižený potíže, volejte okamžitě lékařskou pomoc
 • nedojde-li k návratu vědomí během několika minut, uložíme postiženého do stabilizované polohy a okamžitě voláme lékařskou pomoc
TOP