Elektrický spotřebič

Co když někdo dostane ránu od elektrického spotřebiče a je v bezvědomí?

  • zavolej pomoc -- sousedy, lékaře nebo hasiče, podle toho, co se stalo a jak je situace vážná
  • pokud má postižený stále v ruce věc, která probíjí, nedotýkej se ho, nejdříve ji musí pustit
  • sežeň něco, co nevede elektrický proud (např. dřevěná násada na koště) a odděl postiženého od spotřebiče
  • zkontroluj životní funkce (jestli dýchá a tluče mu srdce)
  • pokud ne, začni mu dávat umělé dýchání a masáž srdce
  • může mít také popáleniny v místě, kde dostal ránu
  • důležitější je však obnovit tep srdce a dýchání
  •  
TOP