Vyšetření zraněného

Pohledem:

 

 

Pozorování chování, vzhledu, barvy kůže (bílá v šoku, modrá při zástavě 
dechu, červená u přehřátí a otrav), dýchacích pohybů

 


Poslechem:

 

Pozorování dýchání nebo rozhovor s postiženým a získání informací přímo od 
něj

 


Hmatem:

 

Zkouška tepu, dýchání, teploty kůže, prohmatání končetin čichem: pátrání po 
zápachu plynu, alkoholu

 

TOP