Umělé dýchání

Umělé dýchání

Co je příčinou zástavy dechu?
 • vdechnutí cizího tělesa (například také zvratky)
 • prudká alergická reakce
 • poranění hrudníku (např. zlomeniny žeber)
 • ožehnutí dýchacích cest
 • vdechnutí jedovatých par, otravy
 • plicní onemocnění
 • utopení
 • úraz elektrickým proudem nebo bleskem
 • často to bývá upadnutí do hlubokého bezvědomí, kdy je neprůchodnost dýchacích cest způsobena zapadlým jazykem

Jak nejrychleji zkontrolovat, jestli zraněný dýchá?

 • zkontrolujeme, zda je slyšet nebo cítit vydechovaný vzduch
 • přiložíme tvář nebo dlaň k ústům
 • zkontrolujeme pohmatem, zda se hrudník zvedá (přiložíme ruku na hrudník a břicho)
 • u člověka, který nedýchá, je kůže nejdříve červená
 • po několika desítkách sekund nastupuje promodrání
 • po 90 sekundách promodrávají ušní boltce, nos, rty, brada, konce prstů
 • po dalších 90 sekundách postupně celé tělo
 • do 2-3 minut ztrácí postižený vědomí a zastavuje se mu srdce

Jak se dělá umělé dýchání?

 • postiženého položit na záda (nikoliv při podezření na poranění páteře)
 • otočit hlavu na stranu a otevřít ústní dutinu
 • vyčistit ústní dutinu a odstranit nečistoty (včetně umělého chrupu)
 • zaklonit hlavu, zvednout bradu, otevřít ústa a uvolnit zapadlý jazyk
 • zkontrolovat, jestli člověk nezačal sám dýchat

!POZOR!

Pokud máme podezření na zranění páteře, postiženému nesmíme hlavu zaklánět. Průchodnost dýchacích cest se zajišťuje vysunutím spodní čelisti.

 • pokud dýchá pravidelně, uložit do stabilizované polohy a kontrolovat, zda je dýchání dobré
 • pokud nedýchá nebo má zřetelné těžkosti, zahájit umělé dýchání
 • nadechnout se a široce otevřít svá ústa a přiložit je na ústa raněného tak, aby nikde neunikal vzduch ven
 • stisknout pevně nos a vydechnout vzduch do úst
 • přitom pozorovat hrudník postiženého
 • pokud se nadzdvihl znamená to, že vzduch pronikl až do plic
 • pak oddálit ústa a nechat proběhnout samovolný výdech
 • pokles hrudníku ukazuje, že vzduch volně uniká z plic a není zde tedy překážka
 • opakujeme úkon tempem přibližně 12 až 16 krát za minutu
 • u raněného dítěte je frekvence přibližně 20 krát za minutu a objem vdechovaného vzduchu musí být menší
 • každý vdech by měl být plynulý a trvat asi 2 sekundy
 • při rychlejším vdechu bude odpor dýchacích cest větší a umělé dýchání bude méně účinné
 • po první sérii nos uvolnit
 • zkontrolovat, jestli zraněný sám dýchá
 • pokud ne, vše opakovat a dodržovat frekvenci
 • pokračovat až do obnovení dýchání nebo do příchodu lékařské pomoci
 • po určité době vždy kontrolovat, zda raněný dýchá sám či nikoli
 • během umělého dýchání kontrolovat také, zda postiženému tluče srdce
 • pokud ne, zahájit masáž srdce a pokračovat v umělém dýchání

  A co dýchání z úst do nosu?

 • je výhodné, pokud je zachráncem dítě, protože to má většinou problém s utěsněním úst dospělého
 • používá se také při neodstranitelné překážce v ústech nebo při jiných problémech s otevřením úst
 • probíhá stejně jako z úst do úst
 • tentokrát však místo nosu musí být pevně zavřená ústa
 • to lze způsobit tlakem na dolní čelist
TOP