Spadlé dráty elektrického napětí

Co když narazím na spadlé dráty vysokého napětí?
  • může se to stát především po bouřkách, vichřicích
  • rozhodně se jich nedotýkej, je-li ti život milý
  • vyhni se jim co největším obloukem
  • dráty jsou nebezpečné, i když nejiskří
  • pozor, je-li kolem nich voda, protože ta vede elektrický proud, nestoupej do ní
  • zavolej neprodleně na poruchy, ať se dalším lidem nic nestane
  •  
TOP